Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
82 / 2019 Aprobarea premierii persoanelor cu domiciliul în comuna Valea Iaşului, care au împlinit vârsta de 100 ani. 2019-08-29
81 / 2019 Acordarea unui ajutor de urgenta domnului RADI VICTOR 2019-08-29
80 / 2019 Aprobarea devizului general-actualizat conform OUG nr. 114 /2018 al obiectivului de investiţii " modernizare DC 258( L= 3,656 KM ) ;i DL Mustatesti ( L= 0,448km) , comuna Valea Iasului" , conform H 907/2016 2019-08-29
79 / 2019 Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 2019-08-29
78 / 2019 Aprobarea decontării cheltuielilor pentru transportul şi cazarea unei delegaţii a Primăriei Comunei Valea Iaşului în comuna BAIMACLIA , Raionul Căuşeni , Republica Moldova 2019-08-29
77 / 2019 Aprobarea extinderii reţelei de gaze în comuna Valea Iaşului , satele Mustăţeşti, Cerbureni şi Valea Uleiului 2019-08-29
76 / 2019 Aprobarea reparării podului din punctul Gorgan "PESTE PÂRÂUL VALEA BĂDILII", sat Borovineşti 2019-08-29
75 / 2019 Organizarea şi publicarea monitorului oficial al com. Valea Iaşului , in format electronic 2019-08-29
74 / 2019 Aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Valea Iaşului, pe anul 2018 2019-08-29
73 / 2019 Aprobarea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care se vor presta activităţi în folosul comunităţii. 2019-08-29
72 / 2019 Aprobarea raportului de evaluare a bunurilor imobile din domeniul public si privat al com. Valea Iasului , NR 125/1640/18.04.2019 2019-08-29
71 / 2019 Darea acordului pentru dreptul de acces pe proprietatea publica/privata a UAT Valea Iasului pentru obiectivul de investitie ORANGE ROMANIA SA 2019-08-29
70 / 2019 APROBAREA ACHIZIŢIEI SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE -SNA 2016-2020 2019-07-26
69 / 2019 APROBAREA PROVIZORIE A PREŢULUI LA APĂ ŞI CANALIZARE ÎN COMUNA VALEA IAŞULUI 2019-07-26
68 / 2019 SCUTIREA CABINETELOR C.M.I.ALE MEDICILOR DE FAMILIE DE PLATA IMPOZITULUI /TAXEI PE CLADIRE pentru spatiile cu destinatie medicala. 2019-07-26
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Dr OetkerSPITAL