Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
17 / 2020 Acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Pandelică lidia-Filofteia. 2020-01-30
16 / 2020 Împuternicirea Primarului comunei Valea Iaşului de a încheia contracte cu firmele de specialitate în vederea realizării unor studii -de fezabilitATE, topografice , geotehnice, şi verificator proiecte necesare pentru întocmirea documentaţiei de finanţare a proiectelor d einvestiţii în derulare. 2020-01-30
15 / 2020 Darea acordului de principiu referitor la realizarea unui studiu cu privire la captarea apelor de adâncime prin forare la nivelul com. Valea Iaşului. 2020-01-30
14 / 2020 Darea acordului de principiu referitor la înfiinţarea Serviciului Public de Gospodărie Comunală în com. Valea Iaşului. 2020-01-30
13 / 2020 Actualizarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Valea Iaşului 2020-01-30
12 / 2020 Aprobarea indicatorilor economici si cofinantarea investitiei : Înfiinţare reţea distribuţie Gaze naturale , Comuna Valea Iaşului, Etapa a II a în satele Valea iaşului, Bărbălăteşti, Borovineşti, şi Ungureni 2020-01-30
11 / 2020 Aprobarea indicatorilor economici şi cofinanţarea investiţiei EXTINDERE CANALIZARE SAT CERBURENI , VALEA ULEIULUI , MUSTĂŢEŞTI 2020-01-30
10 / 2020 Aprobarea indicatorilor economici şi cofinanţarea investiţiei EXTINDERE CANALIZARE ÎN SATELE BĂRBĂLĂTEŞTI , UNGURENI ,BOROVINEŞTI 2020-01-30
9 / 2020 Stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcşiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 2020-01-30
8 / 2020 Stabilirea consumului lunar de carburant pentru DACIA DUSTER 2020-01-30
7 / 2020 Aprobarea prelungirii preţului la apă şi canalizare cu 90 de zile , 01.02-30.04.2020 2020-01-30
6 / 2020 Aprobarea programului de pregătire profesională pe anul 2020 pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului 2020-01-30
5 / 2020 Aprobarea situaţiei privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor a comunei pe anul 2019 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia. 2020-01-30
4 / 2020 Acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Ducu Alexandra Gabriela 2020-01-30
3 / 2020 Acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Ştefănescu Constantin 2020-01-30
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Dr OetkerSPITAL