Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
45 / 2019 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019 2019-04-25
44 / 2019 MANDATAREA PRIMARULUI COMUNEI VALEA IAŞULUI , DE A SEMNA PROTIOCOALE DE COLABORARE CU FIRMELE DIN LOCLAITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII UNOR DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC REZULTATE ÎN URMA HCL-urilorADOPTATE DE C.L. VALEA IAŞULUI SAU ALTE ACTE EMISE DE APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI. 2019-04-25
43 / 2019 INCLUDEREA PĂŞUNILOR ÎMPĂDURITE SITUATE PE ISLAZURILE COMUNEI VALEA IAŞULUI , ÎN FONDUL FORESTIER NAŢIONAL. 2019-04-25
42 / 2019 MODIFICAREA , ÎNCEPÂND CU ANUL 2020 A NIVELULUI VALORILOR IMPOZABILE , IMPOZITELOR , TAXELOR LOCALE , ETC... 2019-04-25
40 / 2019 APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2019 2019-04-19
41 / 2019 HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA CADASTRULUI GENERAL ÎN COMUNA VALEA IAŞULUI 2019-04-19
39 / 2019 Aprobarea Devizului general actualizat cf. OUG nr.114/2018 la data de 18.01.2019 al obiectivului de investiţii "Extindere canalizare în satele Bărbălăteşti, Ungureni,Borovineşti , com. Valea Iaşului, jud Argeş"cf. H 907/2016 2019-03-29
38 / 2019 Aprobarea Devizului general actualizat cf. OUG nr.114/2018 la data de 18.01.2019 al obiectivului de investiţii "Extindere canalizare în satele Cerbureni ,Valea Uleiului , Mustăţeşti , com. Valea Iaşului, jud Argeş"cf. H 907/2016 2019-03-29
37 / 2019 Aprobarea Devizului general actualizat cf. OUG nr.114/2018 la data de 18.01.2019 al obiectivului de investiţii "Construire Pod sat Cerbureni , com. Valea Iaşului, jud Argeş"cf. H 907/2016 2019-03-29
36 / 2019 Aprobarea Devizului general actualizat cf. OUG nr.114/2018 la data de 18.01.2019 al obiectivului de investiţii "Construire Pod pentru accessta\'ie de epurare ]n sat Ungureni,com. Valea Iaşului,jud Argeş" cf. H 907/2016 2019-03-29
35 / 2019 Aprobarea Devizului general actualizat cf. OUG nr.114/2018 la data de 18.01.2019 al obiectivului de investiţii "Construire Pod sat Borovineşti , com. Valea Iaşului, jud Argeş"cf. H 907/2016 2019-03-29
34 / 2019 Aprobarea Devizului general actualizat cf. OUG nr.114/2018 la data de 18.01.2019 al obiectivului de investiţii " Construire poduri peste pârâul Valea Bădilii sat Ungureni, com. V. Iaşului, jud Argeş " cf, H 907/2016 2019-03-29
33 / 2019 Aprobarea Devizului general actualizat conform OUG nr 114/2018 la data de 18.01.2019 al obiectivului de investiţii "Construire Dispensar Uman sat Mustăţeşti în com. V. Iaşului " cf. H 907/2016 2019-03-29
32 / 2019 Aprobarea alocării financiare în vederea susţinerii serviciilor sociale şi a altor măsuri de as. socială pt. victimele violenţei domestice şi pt. alte măsuri ce vizează prevenirea şi combaterea violenţei domestice 2019-03-29
31 / 2019 Aprobarea actualizării şi întocmirii Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de Investiţie (DALI) , P.T. şI D.E.pentru reabilitarwa D.C. şi D.L. din com. V. Iaşului 2019-03-29
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Dr OetkerSPITALpensiune