Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
25 / 2019 REVOCAREA HCL NR 71/31.10.2018 cu privire la completarea HCL 50/22.06.2018 , privind aprobarea taxei aferente serviciilor de canalizare 2019-03-07
24 / 2019 organizarea Reţelei şcolare de învăţământ de stat preuniversitar pt anul şcolar 2019-2020 în comuna Valea Iaşului 2019-03-07
23 / 2019 Aprobarea achiziţiei serviciilor de consultanţă privind implementarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor GDPR 2019-03-07
22 / 2019 Repartizarea excedentului bugetului local asupra secţiunii de dezvoltsre la obiectivul Extindere şi montaj staţie de epurare sat Ungureni 2019-03-07
21 / 2019 Aprobarea achiziţiei serviciilor de consultannţă privind implementarea Sistemului de Control Intern /Managerial SCIM în cadrul PRIMĂRIEI 2019-03-07
20 / 2019 Achiziţia unei conexiuni de buclă locală între sediul Primăriei Comunei Valea Iaşului şi sediul DJTS Argeş , necesară realizării unei conexiuni securizate la reţeaua ANAF. şi a altor instituţii cu care colaborează instituţia . 2019-03-07
19 / 2019 Reevaluarea activelor fixe corporale aflate în inventarul Comunei Valea Iaşului 2019-03-07
18 / 2019 APROBAREA PERIOADEI PT. PĂŞUNATUL ANIMALELOR CETĂŢENILOR COMUNEI VALEA IAŞULUI 2019-03-07
17 / 2019 DAREA ACORDULUI DE PRINCIPIU ÎN VEDEREA ÎNCEPERII DERULĂRII PROCEDURILOR LEGALE PT. VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI IMOBIL TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 10.000 MP , TERN INTRAVILAN ÎN PUNCTUL ISLAZ VALEA ULEIULUI 2019-02-27
16 / 2019 SUSPENDAREA ÎN ANUL 2019 A H.C.L. NR 72/21.09.2017 REFERITOR LA ACHITAREA TAXEI SPECIALE DE BRANŞARE LA CANALIZARE a persoanelor fizice şi juridice din com. Valea Iaşului. 2019-01-31
15 / 2019 MODIFICAREA H.C.L. NR. 43 DIN 22.06.2018 PRIVIND MODIFICAREA UNOR TAXE ÎNCASATE la nivelul Primăriei Com. Valea Iaşului. 2019-01-31
14 / 2019 REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII , a unui spaţiu Organizaţiei VALEA IAŞULUI A P.N.L. , ca sediu de partid. 2019-01-31
13 / 2019 ACHIZIŢIA SERVICIILOR unei firme de specialitate în vederea arhivării documentelor create la nivelul PRIMĂRIEI COMUNEI VALEA IAŞULUI. 2019-01-31
12 / 2019 Modificarea hcl nr 53/10.07.2018 privind APROBAREA REGULAMENTULUI de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Com. V. IAŞULUI 2019-01-31
11 / 2019 ÎNFIINŢAREA UNEI ECHIPE MOBILE la nivelul Comunei Valea Iaşului cu rol în prevenirea şi combaterea violenţei domestice 2019-01-31
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Dr OetkerSPITALpensiune